تصاویر زیر مربوط به سرو چهارهزارساله‌ی  هستش که در کویر یزد قرار گرفته، توضیحاتی که کانال شبکه خبر برای این درخت درج کرده به این صورته:
سرو چهار هزار ساله، سرسبز و شاداب در پهنای کویر یزد در شهرستان ابرکوه مقاوم و استوار است.
دانشمندان و کارشناسان داخلی و خارجی، از این درخت به عنوان کهنسال ترین درخت جهان یاد می کنند.
دانشمندانی از ژاپن و روسیه عمراین درخت را تا هشت هزار سال برآورد کرده اند.
"حمدالله مستوفی" در کتاب "نزهت القلوب" در سال ۷۴۰ هجری قمری(1339 میلادی) از این درخت نام برده است./ منبع: کانال شبکه خبر

و اما چرا خدای بچه زرنگ ها؛ به نظرم همینکه این درخت تونسته چهارهزارسال مقاومت از خودش نشون بده و از دل کوران حوادث مختلفی که تو این چهارهزارسال رخ داده، جان سالم به در ببره، یعنی نه تنها بچه زرنگه، بلکه خدای بچه زرنگ هاست :) ...
فقط خدا کنه که هزار سال دیگه نگن سرو چهارهزارساله!...