سید یاسر جبرائیلی:
لیبرال‌های ایرانی نگاه قطری-و به عبارت دقیق‌تر: سلطنتی- به اقتصاد دارند. به این معنی که چون مدیریت اقتصاد را مساوی مدیریت فروش نفت و مصرف آن می‌دانند، تصورشان این است که هرچه جمعیت کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر شده و طبیعتا سرانه رفاه نیز بیشتر خواهد شد. به تبع همین نگاه است که وقتی سخن از ایجاد اشتغال به میان می‌آید، درباره منابع مالی اشتغال سوال می‌کنند؛ در حالی که شغل محل تولید ثروت است نه مصرف ثروت. مردود بودن این تفکر هرچند بدیهی است، اما پیش چشمانمان انسان‌هایی وجود دارند که اینگونه می‌اندیشند و متاسفانه همین جماعت، هدایت بخش اعظمی از اقتصاد ایران را در اختیار داشته‌اند و خسارات فراوانی به کشور زده‌اند./ منبع: کانال سید یاسر جبرائیلی

نوشته آقای جبرائیلی روشنه و نیازی به توضیح بیشتری نداره، با این وجود این رو اضافه کنم که یکی از آسیب‌های انتخابات‌های دو قطبی، همینه که به جای اینکه اندیشه‌های داوطلب‌های انتخاباتی مورد نقد قرار بگیره، مسائل حاشیه‌ای و جنجالی مطرح میشه. ظاهرا با وجود حیله گران و رقیب هراسان، نمیتونیم در انتخابات‌ها از این فضای دوقطبی فاصله بگیریم، لذا بر افراد پیگیر اندیشه‌ها و نگاه‌ها واجبه که همواره تفکرات جریان‌ها رو برای مردم روشن کنند و کار رو به زمان انتخابات موکول نکنند. ان شاء الله که حقیر هم بتونم در این زمینه فعالیت مثمرثمری داشته باشم.