خوبی تلگرام دسکتاپ اینه که لینک‌های جوینش، جوین نیستند!

+ این هم بگم که ربات‌(های) rss خوان هم داریم. این @feed_reader_bot رو تازگی کشفش کردم، ولی ازش استفاده نمی‌کنم!

+ روز حضرت مادر هم بر فرزندان مبارک باد :)

+ تحلیل آقای رحیم پوری ازغدی در مورد پروژه حجاب اجباری: