عجیب‌ترین چیزها، چیزهای نیستند که ناشناخته‌اند، چیزهای هستند که برعکسند!

اینکه در رفتارهای ما تناقص‌ها وجود دارند، غریبا عجیباست

اینکه اجاره نشین یک خانه ۴، ۵ میلیاردی باشی، عجیبا غریباست

اینکه یک فروشگاهی بزنی که ظاهر مذهبی داره و دولا پنلا با مشتری حساب کنی، عجیبا غریباست

+ عکسی از مصدومین چهارشنبه سوری، شاید عجیبا غریبا (از اینجا)

+ واکنش گزارشگر عرب به حرکت طارمی؛ غریبا عجیبا