قال الحسن القاسمی: همانا خرید کالای ایرانی حتی با کیفیت پایینتر، همچون رسیدگی به ایتام، کمک به فقرا، زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و... از باقیات صالحات است.
الپاراگراف/ مطلب / بینابین سال‌های -

شرح:
حمایت از کالای ایرانی، تنها راه نجات کشور از منجلاب اقتصادی است که توسط مسئولین، دشمنان داخلی و دشمنان کشور ایجاد شده است. در اینجا منظور از حمایت از کالای ایرانی، الزاما به معنی حمایت از کالای ایرانی با کیفیت نیست. کالای با کیفیت که نیازی به حمایت من و شما ندارد! کالاهای ضعیف ایرانی هستند که نیازمند حمایتند، تا گردش سرمایه در یک تولیدی رخ ندهد و تب بازار باعث ورود تولیدکننده‌های دیگر (در نتیجه ایجاد  فضای رقابتی) نشود. انتظار تولید کالای با کیفیت، انتظاری صحیحی به نظر نمی‌رسد. لذا در این شرایط، خرید کالای ایرانی به جهت تقویت جامعه اسلامی، باقیات صالحات است.

بعدا نوشت:
در اینجا منظور از "کالای با کیفیت که نیازی به حمایت من و شما ندارد! کالاهای ضعیف ایرانی هستند که نیازمند حمایتند" این نیست که در یک نوع محصول، تولید کم کیفیت ایرانی را به تولید با کیفیت ایرانی ترجیح دهیم. در واقع منظور نگارنده، خرید محصول ایرانی حتی با کیفیت پایینتر در تقابل با محصول خارجی است. اینکه محصول ایرانی کیفیتی بالاتر از محصول خارجی داشته باشد و ما محصول ایرانی را خریداری کنیم که به معنی حمایت از کالای ایرانی نیست، زمانی حمایت از کالای ایرانی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که جنس خارجی دارای کیفیت بالاتر باشد.