قبلا مطلبی رو از رهبر انقلاب قرار دادم که در مورد کلمه "لازم به ذکر است" بود، منتهی در صحبت‌های رهبری که در مطلب مورد اشاره هم قرار داشت و اینجا هم بخشیش رو آوردم، مسئله‌ی بود که برام روشن نبود.

رهبر انقلاب:
یک روز در جلسه‌یی در صدا و سیما - که شاید بعضی از آقایان هم بودند - من صحبتی کردم و گفتم که این‌قدر نگویید «داریم»؛ این تصویر فلانی را داریم، این صدای فلانی را داریم، این مذاکره را با هم داریم؛ این یک گرته‌برداری غلط از زبان بیگانه است؛ در فارسی چنین چیزی نداریم. مثلاً به جای این‌که بگوید من با شما گفتگویی بکنم، میگوید من با شما گفتگویی داشته باشم؛ مرتب این فعل «داشتن» را به‌صورت کمکیهای غیر وارد و غیر صحیح و غیر اصیل در زبان فارسی استفاده میکنند؛ هرچه هم میگوییم، فایده‌یی ندارد! این همان بلیه‌ی بزرگ زبان فارسی در حال حاضر است. ۱۳۷۰/۱۱/۲۷ منبع: khamenei.ir

خب اینجا دقیقا منظور رهبری رو از اشتباه بودن اینکه "تصویر فلانی را داریم"، "صدای فلانی را داریم" و... رو نفهمیدم که امروز تو کانال زین قند پارسی نکته رو دریافتم.

فعل نامناسب انتخاب نکنیم
اگر تیم حریف بتواند نتیجه مساوى را داشته باشد. (نادرست)
اگر تیم حریف بتواند نتیجه مساوى راحفظ کند. (درست)
دشمن حملات زیادى را داشت. (نادرست)
دشمن حملات زیادى کرد. (درست)
صداى مرا دارید. (نادرست)
صداى مرا می‌‏شنوید. ( درست)

کانال زین قند پارسی: @qande_parsi