تلگرام+فیلترشکن، یک جوکه که فقط توش ادعا خوابیده
فیلترشکن کلی دنگ و فنگ داره
آقا اگه اینی که گفتم جوکه، به واقعیت پیوست، خواهشا به روم نیارید :)