این که ایران ۱۴۲۰ چه شکلیه که انصافا نمی‌دونم، منتهی پیش بینی می‌کنم که ایران ۱۴۲۰ مذهبی‌تر و انقلابی‌تر از ایران فعلیه، چرا که به نظرم تقریبا فرهنگ تک فرزندی و دو فرزندی، گریبان اکثریت جامعه رو گرفته، از طرفی رهبر انقلاب، فرمان به ازدیاد نسل دادند و از اونجای که غالبا قشر انقلابی از رهبری فرمانبری می‌کنه، این قشر با ازدیاد نسل مواجهه میشه و در آینده درصد بیشتری از جمعیت کشور رو در اختیار داره.

شاید گفته باشه که مذهبی بودن زن و شوهر، دلیل بر مذهبی بودن فرزند نمی‌شه، حرف، حرف درستیه اما به نظرم اینطوری نیست که از یک خانواده انقلابی، تمامی بچه‌ها، غیرمذهبی بشند. یعنی طبعا اکثریت فرزندان یک زوج مذهبی، مذهبیند. نهایتا اون تک و توک فرزندی که راه پدر و مادر مذهبیشون رو ادامه نمی‌دند، با اون تک و توک بچه مذهبی که از زوج غیرمذهبی متولد می‌شند، سر به سر می‌شند :)