پخش مسابقات زنان آهنین، از آنچه که فکرش را هم می‌کنید به تلویزیون نزدیکتر است.