یکی از سکانس‌های باحالی که تو ماهواره دیدم، سکانسی بود که گوینده برای خواندن نشانی پایگاه اینترنتی یک چیزی، بعد از www، به جای گفتن کلمه "دات"، گفت "نقطه". به گمانم کانالی که برنامه رو پخش می‌کرد، مال ترکیه بود. یعنی آدم بفهمه که دارن به "نقطه" میگن "نقطه" احساس غرور بهش دست نمیده؟ احساس هویت بهش دست نمیده؟ یعنی خودشون کلمه مناسبی نداشتن؟ یعنی اینقدر ضعیفن؟
بیاییم حداقل کلمه "اوکی" رو از زندگیمان حذف بنماییم، مابقی رو هم به همچنین.
آقا باز نیان گیر بدین که فلان کلمه این مطلب، خارجیه و فلان کلمه عربیه، همین قدر که این مطلب رو زدم، برید خدا رو شکر کنید :)
ماهواره کلا اخه، یادمم نیست که دقیقا این سکانس برتر رو تو خونه چه کسی دیدم.