حباب مراکشی کم بود، حباب اسپانیایی هم اضافه شد...

تیمی که یک سره دفاعی بازی کنه... یعنی چی دقیقا؟ نیمه اول غالبا دعاگو بودیم که ایران گل نخوره...

حالا تو این دفاع جانانه، اتفاقی گل خوردیم و تیم حریف خیالش راحت شد و فشار رو کم کرد، تیم ایران هم تو این عقب نشینی حریف، چندبار جلونشینی! هم داشت!...

حالا خروجی چند خط بالا، شده حباب اسپانیایی