گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از میانگین و میانه سنی جمعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که میانه سنی جامعه ایرانی در سال ۹۵ به سی سال رسیده است که در ادبیات جمعیت شناسی در مرز بین میانسالی و پیری قرار دارد. اما نکته قابل توجه این است که جمعیت ایران به نسبت نیم دهه قبل سه سال پیرتر شده است. ازسوی دیگر میانگین سنی جمعیت ایران نیز ۳/ ۱ سال افزایش داشته و به ۱/ ۳۱ سال رسیده است. میانگین و میانه سنی دو شاخص مهم در شناخت ساختار جمعیتی است و گذر جمعیتی از جوانی به پیری را بیان می‌کند.

میانه سنی، سنی است که در آن دقیقا جمعیت به دو نیم تقسیم شده به‌طوری‌که نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوان‌تر از آن قرار دارند. در مطالعات جمعیت شناسی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال باشد جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال باشد میانسال و جمعیتی را که میانه سنی آن ۳۰ سال یا بیشتر باشد پیر به حساب می‌آورند.

روش محاسبه میانگین سنی، متوسط سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل ضرب‌های هر یک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت حاصل می‌شود./ دنیای اقتصاد


با همین روند پیش بریم، در آینده نه چندان دور، می‌شیم ریش سفید منطقه... ریش سفیدی خیلی خوبه، اما بدیش اینه که دیگه مثل سابق نیست که ریش سفید حرمت بالایی داشته باشه... به نظر می‌رسه که بعضا خود ریش سفیدها هم برای حرف خودشون ارزشی قائل نیستن، مابقی که دیگه جای خود دارن.

سالخوردگی کشور نه تنها برای مسائل داخلی کشور مشکل ایجاد میکنه، بلکه از حیث مسائل امنیتی و منطقه‌ای هم احتمالا ما رو در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد.


+ یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله‌ی جمعیت است؛ که من به آقای دکتر هاشمی هم به‌نظرم یک جمله‌ی کوتاهی گفتم، با آقای دکتر روحانی هم مفصل صحبت کردیم؛ مسئله‌ی جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر میکنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست./ رهبر انقلاب ۱۳۹۲/۰۹/۱۹