آقا می‌گن فقط ۵۰ نفر تو جزایر پیت کرن زندگی می‌کنن، می‌گم وبلاگ‌های که دنبال کننده‌هاشون بیشتر از ۵۰ نفره، می‌تونن برن اونجا رو تسخیر کننا :)
از ما گفتن بود، پس فردا نگید که تو که می‌دونستی چرا نگفتی...