هولدن کالفیلد می‌گه: اگه گفتید فرق دولت ما با دولت ترکیه چیه که مردم ترکیه به دولتشون اعتماد میکنن ولی ما به دولتمون نه!

Copyright ©هیولای درون

اینکه دولت ترکیه، چه می‌کنه رو نمی‌دانم، اما اینکه دولت ما چه نمی‌کنه، اینه که علی الظاهر بعد از گذشت چندین ماه، هنوز سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران رو راه اندازی نکرده! سامانه‌ی که باید تا پایان سال 96 راه می‌افتاد. 

شفافیت که نباشه، طرف به باباش هم اعتماد نمی‌کنه، دولت که جای خود داره.