در ۶ شهریور ۱۳۴۹، تیم فوتبال پیکان ایران، تیم فوتبال بنز آلمان را ۱-۵ شکست داد. ✌️✌️✌️