بیش از 402 هزار نفر از سال 77 تا کنون جان خودشون رو از دست دادن
4.591.307 نفر تا پایان سال 95، مجروح، مصدوم و معلول شدن!
و نیز میفرمایند: بزرگترین عامل تصادفات: مسئله انسان است

والا نه اون جاده خود به خود درست شده و نه اون ماشین، پس تنها عامل تصادفات (با جشم پوشی از حوادثی نظیر سکته کردن در هنگام رانندگی) انسان هستش!