(آقای ظریف) در پاسخ به این سوال که اکنون در سالگرد تصویب برجام قرار داریم و اگر شما به چهار سال قبل برگردید باز هم برجام را امضا می‌کنید، گفت: حتماً این کار را می‌کنم.../ ایسنا

شاید با شنیدن این خبر، این سوال ایجاد شود که آیا آقای ظریف با علم به اینکه آمریکا برجام را پاره خواهد کرد می‌گویند باز برجام را امضا می‌کنند یا نه صرفا با توجه به شرایطی که در سال‌های گذشته در آن قرار داشتند برجام را باز امضا می‌کنند؟

برای یافتن پاسخ این سوال کافی است که به خبری که در ۱۹ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد برویم و پاسخ آقای ظریف را به سوالی که دقیقتر بیان شده است را بخوانیم:
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که اگر در زمان مذاکرات هسته ای می دانستید که آمریکا از برجام خارج خواهد شد، آیا باز هم به مذاکرات ادامه می دادید یا خیر، بیان داشت: بله، حتماً این کار را انجام می دادیم.../ مهر