دولت به شدت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است. وزارت خانه ای که به دنبال واردات کالا به اسم تنظیم بازار است و کارشناسان با تشکیل آن مخالف هستند.

نکته این است که تولیدات داخلی یک وجه تنظیم بازار هستند و واردات باید به میزانی باشد که این وجه از بازار آسیب نبیند لذا تنظیم میزان واردات باید بر عهده دستگاهی باشد که بر میزان تولیدات داخلی اشراف دارد نه دستگاهی که وظیفه اصلی آن واردات است و درکی از تولیدات داخلی ندارد. از طرف دیگر با وجود سودهای فراوانی که در امر واردات وجود دارد، چه تضمینی وجود دارد که که مسئولین وزارتخانه بازرگانی درگیر کسب درآمد و ایجاد رانت اطلاعاتی برای اطرافیانشان نشوند؟

مجلس تاکنون در برابر فشار دولت برای تشکیل وزارت بازارگانی ایستادگی کرده است اما دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس با ایجاد وزارت بازرگانی به صورت مشروط موافق هستند. سوال این است که آیا دولتی که وعده‌های خودش را عملی نمی‌کند و در انجام مصوبه‌های مجلس و شوراهای عالی تعلل می‌کند به شرط‌هایی که برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب خواهند شد به معنی واقعی کلمه عمل خواهد کرد؟ (انتخاب مدیران ناکارآمد هم می‌تواند نوعی عمل نکردن به شروط باشد)؟ در واقع آیا می‌توان به دولت فعلی اعتماد کرد؟


اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی به صورت مشروط موافق هستند اظهار داشت: دولت در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، باید سازوکارها و نحوه حمایت از تولیدات داخلی را در این وزارتخانه پیش‌بینی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تنها راه دولت برای گرفتن مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از مجلس را تغییر اساسنامه این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: مجلس اجازه بی‌توجهی به کالاهای داخلی و تکرار تجارب گذشته در حوزه بازرگانی را نمی‌دهد و دولت باید سیاست‌های این وزارتخانه را از ابتدا برای مجلس روشن کند./ تسنیم