برخی می‌گویند «اگر آقای رئیسی در سال ۱۳۹۶ رئیس جمهور می‌شدند، باز هم شرایط تغییر نمی‌کرد و وضع فعلی را با آقای رئیسی هم تجربه می‌کردیم»، آیا با این دیدگاه موافق هستید؟

یک: موافقم | دو: مخالفم