◾️ رضایت والدین شرط اول و لازم است.
◾️ در حال پوشک گرفتن، دستشویی رفتن و حمام کردن! این تصاویر در آینده میتواند باعث تمسخر و تحقیر او شود.
◾️ استفاده ابزاری در جهت تبلیغ شرکتها (کودکان کار مجازی)
◾️ تصاویر گروهی(در این مواقع چون رضایت سایر والدین گرفته نشده است، کاری غیر اخلاقی و غیرقانونی تلقی می شود.)
◾️ چشم و همچشمی و تفاخر(شوآف)
بسیاری از والدین دچار مقایسه شده و گاهاً بدلیل شرایط نامناسب، خجالت زده می شوند.
◾️ وقتی کودک درحال انجام کار خطرناکی است!
◾️ کودک در هیجانات شدید و عدم تعادل رفتاری باشد.(مثل: پرخاشگری، قشقرق، قهر، گریه شدید)
◾️ زمانی که کودک احساس حقارت و ضعف می‌کند.
◾️ تصاویر با زمینه کودک آزاری!
◾️ آرایش کودک که اصولاً کاری غلط بوده و در دنیای واقعی هم توصیه نمی شود(چه برسد به انتشار در فضای مجازی)
این کار عواقب نامناسبی دارد.چون: عوارض پوستی، کاهش اعتماد به نفس، مقایسه خود با دیگران، نارضایتی از بدن خود، غرور کاذب و گاهی بلوغ زودرس
◾️ از انتشار جزئیات زندگی کودک و خانواده مثل: مکان زندگی، آدرس مهد و مدرسه، محل بازی و خرید و.. در هر شرایطی باید خودداری کرد.(مرتبط با مسئله کودک آزاری، رُبایندگی و سوءاستفاده جنسی)

منبع: کانال دکتر سفیدچیان، متخصص اعصاب و روان (صفحه اینستاگرام آقای سفیدچیان)