۸ سال پیش، در چنین روزهایی، ژاپن جنایت هولناکی را در نانجینگ چین انجام داد که به نظر می‌رسد که چندان رسانه‌ای نشده است و مردم اطلاعی از آن ندارند.

گزارش روزنامه خراسان از این جنایت:
42روز،هردقیقه5 نفر زیرتیغ ژاپنی‌ها!

گزارش تصویری جام جم آنلاین:
جنایات ضد بشری سربازان ژاپنی در نانجینگ