اگر خواب نبود:
۱. از بیداری مستمر، حوصله‌ام سر می‌رفت.
٢. احتمالا دیوانه می‌شدم.

خواب هم نعمت بزرگی است...

+ رجب رشیدی‌نسب جانبازی که بر اثر اصابت ترکش به سرش، رگ خواب خود را از دست می‌دهد...
+ در حاشیه: اندر حکایت کپی پیست در عکس زیر، ۳۰ یا ۳۳ سال؟
+ ده سال دیگر هم منتظر این خبر با عنوان ۳۳ سال بی‌خوابی باشیم؟