در این زمان که به خاطر بن تن بازی در آوردن چند نفر، چند تن از هموطن‌ها را از دست دادیم، زلزله‌زدگان کرمانشاه به فراموشی سپرده شدند، دومینوی زلزله‌ها بی‌خبر شدند، شرایط تحریم و فشار اقتصادی برای ایران فراهم شده، جناب رئیس مجددا از زیر فشار اقتصادی خارج شده و.... شما را به تماشای یک اعتراض مسالمت آمیز دعوت می‌کنیم.