این شکارچی‌ها رو فقط باید سپرد به دست تک تیراندازها. تو این زمان و از این کارا!؟...
ناگفته نماند که یکی از دوستان هم گفتند که فیلم‌های بزرگ دنیا هم بعد از شب اکران به صورت فیلمبرداری عمومی و یا یواشکی میان بیرون. پس نباید به ایرانی بودن تاخت! که ایرانی‌ها فلان هستند.

#ابراهیم_حاتمی_کیا
#به_وقت_شام
حیف که برای دیدن به وقت شام، دیر عمل کردم و طبعا ندیدم، خدا کنه که تو عید اکران کنند.