این کار بچه‌های کبریت هم خیلی با حاله، نقد جالبی در مورد شبکه‌های اجتماعی انجام دادند. به نظرم این نقد تا حدودی به فضای بعضی از وبلاگ‌های بیان هم وارده...