کسی که بدونه قدرت در جمهوری اسلامی، بین قوا و دستگا‌ه‌ها تقسیم شده و با علم به این موضوع، وعده‌های خارج از قدرتش رو به ملت بده و بعد از مدتی بیاد از مسئله تقسیم قدرت به نفع خودش سوء استفاده کنه، مخاطب و رای دهندگانش رو چی فرض کرده؟

+ حسن رحیم پور ازغدی از تناقض‌گویی‌های روحانی می‌گوید: