متن زیر رو اول به عنوان "بعدا نوشت" تو مطلب قبلی گذاشتم، منتهی دیدم قسمت آخرش، از اونجای که از "اما رئیس جمهور بیان کرد" شروع میشه، خیلی باحاله گفتم تو یک مطلب جدید بیارم که عزیزان هم استفاده کنند :)
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷: در سال اول ما با آقای روحانی نشستی داشتیم و درباره رابطه مطلوب مجلس پنجم و دولت اصلاحات مباحثی را مطرح کردیم چرا که کمیته‌ای مشترک تشکیل داده بودند و تقریبا ۸۰ درصد مسائلی که در دولت و مجلس مطرح می‌شد به نتیجه می‌رسید. ما در آن جلسه آن الگو را مطرح کردیم و آقای روحانی هم پذیرفت و گفتیم که این کارگروه ماهی یک بار جلسه‌ای داشته باشد، اما رئیس جمهور بیان کرد که ماهی یک جلسه کم است و هفته‌ای یک جلسه برگزار کنیم، اما این جلسه دو سال تشکیل نشد!/ باشگاه خبرنگاران جوان