مدت‌ها است که برخی خواهان عزل رئیس جمهور هستند و با توجه به اینکه مجلس همسو با دولت است، نگاه‌شان به سمت رهبری است و از حمایت رهبری از رئیس جمهور گله مند هستند.

یک تحلیل این است که رهبری حامی شخص نیستند بلکه مدافع رای مردمند (طبعا مدافع مجلس هم هستند) کمااینکه امام خمینی (ره) هم دستور عزل بنی صدر را ندادند و این مجلس وقت بود که بنی صدر را عزل کرد.

اما اتفاقات اخیر، روی دیگری از دلیل عدم عزل رئیس جمهور را نشان داد، افراد مسلح و آموزش دیده که با استارت زنی شخص رئیس جمهور آن هم سه ماه مانده به انتخابات!، آشوب به پا کردند.

فرض کنیم رئیس جمهور پیش از این عزل می‌شد یا بعد از استارت زنی فتنه‌ی ۹۸، عزل می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ افراد مسلح و آموزش دیده به مراکز اخذ رای در انتخابات جدید حمله می‌کردند و مانع ایجاد شرایط برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید می‌شدند. شاید در پاسخ گفته شود که این اتفاق ممکن است برای انتخابات مجلس هم رقم بخورد پس نباید با این استدلال مانع برکناری روحانی شد که در پاسخ می‌توان گفت که که بین این دو انتخابات تفاوت وجود دارد، در انتخابات‌های که بر اساس قانون و زمانبندی شده برپا می‌شوند، مجلس/دولت مستقر، منحل نمی‌شوند، بلکه بعد از عبور مراحل قانونی، جای خود را به منتخبین جدید می‌دهند اما در انتخابات های که به دلیل منحل شدن مجلس/دولت مستقر رخ می‌دهد عملا کشور برای مدت کوتاهی بی‌مجلس/بی‌دولت می‌شود و تداوم این وضعیت، امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.

با توجه به آنچه گفته شد، این احتمال وجود دارد که فتنه گران با تمام قوا به میدان نیامده باشند و موج بعدی آشوب را برای زمان برکناری دولت مستقر تدارک دیده باشند تا کشور را به خیال خود دچار بی‌دولتی کنند.