دیشب برجام توسط آمریکا و نه ترامپ، پاره شد خلیج هم عربی خوانده شد اما کدام یک مهمتر بود؟ پاره شدن رسمی برجام یا ادعای غیررسمی خلیج عربی؟
یک لحظه شک میکنم که چه رابطه ی بین موضع گیری‌های داخلی و خارجی هستش؟ چرا ترامپ باید از نام خلیج عربی استفاده کند؟ چه لزومی به این کار داشت؟ جامعه شناسان آمریکایی این توصیه را کرده بودن که فشاری بر برجامجویان ایرانی رخ ندهد یا گرای از داخل این توصیه را کرده بود؟... ان شاء الله که گرای داخلی وجود نخواهد داشت.

داستان فریب ادامه دارد...


asemanevatan story