این رو دیدم و گفتم برای خواهرزادم بگیرم که به خاطر مسئله دراویش، پشیمون شدم!

+از عجایب احمدی نژاد اینه که هر کاری که میکنه، عده‌ای میگن این "پایان" احمدی نژاده... ظاهرا آخر پایان‌های احمدی نژاد بازه
به قل یکی از دوستان، این مسخره‌بازی‌های احمدی نژاده که پایانش بازه (مسخره رو جایگزین کلمه اصلی کردم تا مقداری تلطیف بشه)